SK Benátky nad Jizerou

Příspěvky mládeže

Příspěvky platí všichni hráči, kteří spadají do mládežnických kategorií.

Příspěvky zasílejte na účet fotbalového klubu SK Benátky nad Jizerou, z.s.
Bankovní spojení: 0482333309/0800
Variabilní symbol: je ID hráče, pod kterým je veden v informačním systému FAČR.
Do poznámky platby uveďte jméno hráče!

  • Leden - Červen 2.000,- Kč (splatnost do 20.5. - vždy v aktuálním kalendářním ROCE)
  • Červenec - Prosinec 2.000,- Kč (splatnost do 20.9. - vždy v aktuálním kalendářním ROCE)

-za druhé dítě (mladšího sourozence) se příspěvky platí v poloviční výši-

Po zaplacení příspěvku, zaslat emailem potvrzení o zaplacení sekretáři klubu - mirekbohdan@seznam.cz

Prosíme Vás o dodržení splatnosti. V případě nedodržení, nebude hráči dovoleno účastnit se tréninkové jednotky a mistrovského utkání !!

Hlavní partneři